ADD TO COLLECTION
  • Add to new collection
  • CANCEL
    Rights: D.Naumov/123RF Ltd Published 17 March 2018 Size: 290 KB Referencing Hub media

    Whakatōkia ngā mauti me ngā otaota māori ki ngā tahatika, ki ngā whenua hoki e papī ai te wai, hei maru mō ngā ika, kia whai kai hoki ai ngā ika i ngā rau me ngā ngārara ka takataka iho. Kāore koe mōhio ana he aha tāu hei whakatō? Kōrero ki tō kaunihera ā-rohe.

    He whakamānawa: D.Naumov, 123RF Ltd