Rights: N.Yaempongsa, he mea raihana mā 123RF Published 22 February 2018 Size: 650 KB

Ka whakapikingia te kounga o ngā puni koira e ngā kōkīkī uka – pēnei i ngā rākau kua hinga